Gesprek met de financier

Met jou mee naar de financier

Nadat we je ondernemingsplan hebben geschreven is het tijd om een financier of meerdere te selecteren waar je het plan gaat verdedigen. Maar dat hoef je niet alleen te doen! Als je daar behoefte aan hebt gaan we met je mee (in de persoon van de oprichter Rachid Guenoun).

We adviseren je voorafgaand aan het gesprek over wat je kan verwachten en hoe dit gesprek het beste in te gaan.

Begeleiding voor en tijdens het gesprek met de financier/bank is kosteloos. Wel wordt een kleine symbolische vergoeding ad € 30,- gevraagd voor de reiskosten.