Financiering met het ondernemingsplan

Er zijn genoeg mogelijkheden om een financiering te verkrijgen met het ondernemingsplan. Hieronder hebben we de mogelijkheden van PMV overgenomen. Op de website van PMV is meer te lezen hierover. (Bron: http://www.pmvz.eu (September 2018))


De Startlening+

Financiering met Startlening+ na je ondernemingsplan

Kenmerken:

Het maximumbedrag is 100.000 euro aan een vaste rentevoet van 3 %. De duur van de lening is minimaal 3 en maximaal 10 jaar. Cumuleren met de kmo-cofinanciering is mogelijk.

Wie komt in aanmerking?

De Startlening+ is bestemd voor alle starters. Dit kunnen zowel natuurlijke als rechtspersonen zijn.

Participatiefonds Vlaanderen N.V. heeft enkele voorwaarden en modaliteiten in verband met Startlening+ aangepast of verduidelijkt.

Deze aanpassingen slaan op volgende elementen :

  • gehele of gedeeltelijke financiering van de eigen inbreng is enkel nog mogelijk voor aanvragers die bij indien van de aanvraag een geldig attest Startlening voorleggen; het maximale bedrag van deze financiering van de eigen inbreng is € 10.000
  • start van een nieuwe zelfstandige activiteit in hoofdberoep na een significante onderbreking (in principe minimaal 2 jaar) van een vroegere activiteit als zelfstandige in hoofdberoep
  • voorzien van een minimum nettoloon van € 1.000,- per maand (€ 12.000,- per jaar) voor een alleenstaande en € 1.200,- per maand (€ 14.400,- per jaar) voor een koppel
  • combinatie Startlening+ en KMO-cofinanciering enkel nog mogelijk indien de aanvrager een geldig attest Startlening kan voorleggen

KMO Cofinanciering

KMO Cofinanciering

Kenmerken:

Achtergestelde lening van maximum € 350.000, met een looptijd van 3 tot 10 jaar. De lening wordt altijd gecombineerd met een cofinanciering.

U kunt een aanvraag voor een KMO-cofinanciering indienen via

  • een van de kredietinstellingen waarmee PMV een samenwerkingsovereenkomst heeft. Die kredietinstelling moet eerst een (eventueel voorwaardelijk) akkoord geven voor haar investeringskrediet of leasingbedrag
  • Ban Vlaanderen indien een of meerdere business angels optreden als cofinancier
  • een investeringsfonds waarmee PMV een samenwerkingsovereenkomst heeft afgesloten

 Rechtstreeks indienen bij PMV/z is eveneens mogelijk via pmvz-leningen@pmvz.eu


De WINWIN Lening

 

Financiering met de Winwin lening

Kenmerken:

De Winwinlening is een achtergestelde lening met een vaste looptijd van acht jaar. Als kredietnemer kunt u tot maximum 200.000 euro lenen. Elke kredietgever kan maar maximum 50.000 euro ontlenen. De rentevoet voor 2018 bedraagt maximum 2% en minimum 1%.

Beide partijen winnen erbij

Dat is de filosofie achter de Winwinlening. Als onderneming krijgt u de kans om op eenvoudige en goedkope manier startkapitaal te vinden.

Als particulier -vriend, kennis, familielid of investeerder- draagt u bij aan een gunstig ondernemersklimaat. Bovendien krijgt u een jaarlijks belastingkrediet van 2,5 % op het openstaande kapitaal van de Winwinlening. Als uw kredietnemer niet kan terugbetalen, kan u daarnaast 30% van het verschuldigde bedrag terugkrijgen via een eenmalig belastingkrediet.

Wie komt in aanmerking?

Als kredietnemer komen alle kmo’s met een economische activiteit die in Vlaanderen gevestigd zijn in aanmerking, ook binnen de sector van de sociale economie.

De kredietgever is een particulier. Natuurlijk moeten een aantal voorwaarden gerespecteerd worden.


Waarborgen tot € 1,5 miljoen

Waarborg

Kenmerken:

Als de bank of leasingmaatschappij u geen financiering kan verlenen, enkel en alleen omdat u onvoldoende zekerheden kunt bieden, dan is een waarborg via PMV een goed alternatief.

De waarborg kan ten hoogste 75% van het bedrag van uw krediet dekken. In ruil betaalt u een éénmalige premie. Die wordt berekend in functie van de omvang en de looptijd van de waarborg.

Wie komt in aanmerking:

Zelfstandigen, vrije beroepers, vzw’s , kmo’s en grote ondernemingen kunnen allemaal gebruik maken van de Waarborgregeling.