Wij de experts schrijven jouw ondernemingsplan op maat !

Succes

Ondernemingsplan laten schrijven kan je gerust aan ons uitbesteden. Er zijn met onze ondernemingsplannen en haalbaarheidsanalyses ruim 670 kredieten verstrekt aan onze clienten! Profiteer van onze kennis en begeleiding. Mocht je een BV of BVBA willen oprichten, dan is een financieel plan verplicht! Deze schrijven wij voor jou binnen 3 dagen!

Support gedurende het traject

Ook als je verliefd bent geworden op een bepaald pand helpen we je! Verlangt de financier of makelaar van jou een business plan? Contacteer ons dan meteen! Wij weten hoe we een ondernemingsplan moeten opstellen voor financiers en makelaars. Wij zorgen daar voor!

Netwerk

Wij hebben een netwerk waar jij van kan profiteren. In de afgelopen 15 jaar hebben wij een netwerk kunnen opbouwen van kantoren en investeerders. Profiteer van ons netwerk. Mocht het niet lukken bij de bank of PMV dan zijn er nog private investeerders. Zij vinden enkele aspecten zeer belangrijk in het business plan, wij vertellen je graag welke. Bovendien dien je bij investeerders het aandelenbelang en exit-strategie te overwegen en welk kapitaal jezelf bereid bent in te zetten. Bel ons en laat ons je wegwijs maken bij deze zaken!

De enige echte experts in Vlaanderen !

Ons verhaal

Een ondernemingsplan voor jou als startende ondernemer kun je aan ons overlaten.

Wij schrijven sinds 2006 ondernemingsplannen op maat met succes.

Wij werken online en telefonisch maar vanaf medio maart 2021 hebben we weer kantoor in Antwerpen centrum op de Rooseveltplaats.De heropening is verlaat vanwege de Corona-lockdown

Elke ambitieuze ondernemer die voor de bank, investeerdersgroep BAN Vlaanderen of de PMV een ondernemingsplan nodig heeft kan ons contacteren. Wij stellen ondernemingsplannen al ruim 15 jaar op. Zeer veel ondernemers zijn reeds gestart met ons ondernemingsplan, we hebben een slagingspercentage van ruim 89%, maar natuurlijk is ook de inzet en vasthoudendheid van de ondernemer bepalend. Wij schrijven het ondernemingsplan op maat binnen 1 week, echter jouw inzet, durf en geloof in je concept is ook zeer belangrijk.

Op onze afspraak kunnen wij met je brainstormen over je bedrijfsformule en je gratis adviseren over de mogelijkheden na het plan, namelijk het financieringsverhaal. Alle adviesgesprekken zijn kosteloos, je betaalt alleen voor het ondernemingsplan. Dit bedrag mag in 2 termijnen worden voldaan.

Mail of bel meteen voor een afspraak: 03 808 78 63 (dagelijks 09:00- 18:00 uur)

Goede cijfers

754

Geschreven ondernemingsplannen

26390

Geschreven bladzijden

20

Ruim 20 financieringskanalen

89

Slagingspercentage %

Onze tarieven

Financieel Plan
Inclusief BTW
€ 295
Ook voor oprichting BV of BVBA
Inleidend verhaal ondernemer
Missie, Visie, Smart-Doelstellingen
Openingsbalans na kredietverlening of eigen vermogen
Exploitatiebegroting aankomende 3 jaar
Omzetcalculatie met kort marktonderzoek
Liquiditeitsbegroting aankomende 3 jaar
Eindbalans boekhoudkundig sluitend
Omvang rapport: circa 20 pagina's
Compleet Ondernemingsplan
Inclusief BTW
€ 495
Alle theorie en financiele sectie
Inleidend verhaal ondernemer
Missie, Visie, Smart-Doelstellingen, Doelgroepen
Marktonderzoek MESO
Marketing mix met de 6 P's: Product, Plaats, Presentatie, Personeel, Prijs, Promotie
Concurrentie-analyse
SWOT-analyse
Confrontatiematrix
Openingsbalans na kredietverlening of eigen vermogen
Exploitatiebegroting aankomende 3 jaar
Omzetcalculatie met marktonderzoek
Liquiditeitsbegroting aankomende 3 jaar
Eindbalans boekhoudkundig sluitend
Omvang rapport: circa 40 pagina's
Betaal in 2 termijnen

Onze samenwerkende kantoren

Financieringsmogelijkheden na het Ondernemingsplan

Wij hebben een directe lijn met ING Antwerpen zodat jouw ondernemingsplan snel beoordeeld kan worden (binnen 3 dagen!). Zo weet je waar je aan toe bent. Uiteraard kan je het plan ook indienen bij je eigen bank.

Banken hanteren wel de solvabiliteitseis, namelijk circa 30% eigen vermogen dient tegenover de lening te staan. Onthoud echter dat er altijd alternatieven zijn zoals het Participatiefonds, Business Angels Netwerk Vlaanderen (BAN), KMO-Cofinanciering, de WINWIN-lening of crowdfunding. Wij gaan met jou net zo lang verder totdat je slaagt.

BAN Vlaanderen

Business Angels Netwerk Vlaanderen(BAN Vlaanderen) brengt startende en groeiende ondernemingen, die op zoek zijn naar kapitaal en knowhow, op een unieke wijze in contact met privé-investeerders, de zogenaamde business angels. Deze business angels zijn gedreven professionals die niet alleen kapitaal maar ook hun eigen kennis, ervaring en contacten aanbieden en inbrengen. BAN Vlaanderen ontwikkelde daarnaast aansluitende diensten voor zowel ondernemingen als business angels. BAN Vlaanderen is een vzw die tot doel heeft "de economische groei in België te stimuleren" via ontwikkeling, begeleiding en promotie van ondernemerschap in België.

Het Participatiefonds

Wie financiële hulp nodig heeft bij het opstarten van een onderneming, kan hiervoor niet alleen terecht bij de bekende kredietinstellingen en grote banken, maar ook bij het participatiefonds. Het participatiefonds is een federale kredietinstelling die jonge ondernemers, beginnende zelfstandigen en werkzoekenden met ondernemingsplannen helpt bij het realiseren van hun project. Ze beschikken hiervoor over een aantal langetermijnformules zoals de Starteo, Initio en Startlening die telkens voor een periode van 5 tot 10 jaar afgesloten wordt. Voor werkzoekenden en uitkeringsgerechtigden die ondernemingsplannen hebben, zijn er specifieke formules waarbij niet allen financiële maar ook andere steun verleend wordt, zoals juridisch en boekhoudkundig advies. Bedoeld voor alle starters – natuurlijke personen en rechtspersonen – die nog niet of gedurende ten hoogste vier jaar actief zijn. het doel is de financiering van materiële, immateriële en financiële investeringen, evenals voor de financiering van de behoefte aan bedrijfskapitaal die gepaard gaat met de start of uitbouw van je activiteit. Het maximumbedrag is 100.000 euro aan een vaste rentevoet van 3 %. De duur van de lening is minimaal 3 en maximaal 10 jaar. Cumuleren met de kmo-cofinanciering is mogelijk.

De WINWIN Lening

Beide partijen winnen erbij.Dat is de filosofie achter de Winwinlening. Als onderneming krijg je de kans om op eenvoudige en goedkope manier startkapitaal te vinden. Als particulier -vriend, kennis, familielid of investeerder- draagt men bij aan een gunstig ondernemersklimaat. Bovendien krijgt men een jaarlijks belastingkrediet van 2,5 % op het openstaande kapitaal van de Winwinlening. Als de kredietnemer niet kan terugbetalen, kan de geldschieter daarnaast 30% van het verschuldigde bedrag terugkrijgen via een eenmalig belastingkrediet. Wie komt in aanmerking: Als kredietnemer komen alle kmo’s met een economische activiteit die in Vlaanderen gevestigd zijn in aanmerking, ook binnen de sector van de sociale economie. De kredietgever is een particulier. Natuurlijk moeten een aantal voorwaarden gerespecteerd worden Wat zijn de kenmerken? De Winwinlening is een achtergestelde lening met een vaste looptijd van acht jaar Als kredietnemer kan je tot maximum 200.000 euro lenen. Elke kredietgever kan maar maximum 50.000 euro ontlenen De rentevoet voor 2016 bedraagt maximum 2,25% en minimum 1,125% Verschillende aflossingsmogelijkheden zijn mogelijk –maandelijks, driemaandelijks, zesmaandelijks of jaarlijks– bovenop de éénmalige aflossing na 8 jaar.

KMO-cofinanciering

Oftewel stapelfinanciering. De KMO-cofinanciering is een achtergestelde lening van maximum € 350.000, bestemd voor starters en bestaande ondernemingen. De lening wordt altijd gecombineerd met een cofinanciering, ofwel van een bank of investeringsfonds waarmee Participatiefonds Vlaanderen een samenwerkingsovereenkomst heeft, ofwel van een of meerdere business angels, van wie er minstens één lid is van Ban Vlaanderen. Een cofinanciering door meerdere van voornoemde partijen is ook mogelijk. De cofinancier moet instaan voor minstens 20 % van de globale financieringsbehoefte. Participatiefonds Vlaanderen komt tussen voor maximaal 50 % van de globale investeringsbehoeften. Het maximumbedrag van de KMO-cofinanciering is gelijk aan het kleinste van de volgende bedragen: 4 maal de eigen inbreng; € 350.000.
Je eigen inbreng moet minstens 10% van de globale investering bedragen.
De tussenkomst van de cofinancier (bank, investeringsfonds, business angel) moet minstens 20 % van de globale investeringsbehoefte bedragen. Een Winwinlening komt in aanmerking als eigen inbreng, net zoals een achtergestelde lening, onder bepaalde voorwaarden. Het minimumbedrag van de “KMO-cofinanciering” is € 7.500. Bestemd voor zowel starters als bestaande ondernemingen en voor de financiering van je materiële, immateriële en financiële investeringen, evenals voor de financiering van je behoefte aan bedrijfskapitaal die gepaard gaat met de start of uitbouw van je activiteit. Het is achtergestelde lening van maximum € 350.000, met een looptijd van 3 tot 10 jaar. De lening wordt altijd gecombineerd met een cofinanciering.

Mocht je over deze opties meer informatie willen, dan kan je contact met ons opnemen.Enkele succesvol geholpen clienten"Via de website was er snel een afspraak gemaakt voor een intake gesprek. De intake was zeer aangenaam en prettig, vervolgens is Rachid aan het werk getogen en heeft een naar boven verwachting ondernemingsplan neergepend waar ik zeer trots op ben. Het opgeleverde ondernemingsplan is zeer professioneel en vakkundig opgemaakt en heeft meer dan aan mijn verwachtingen voldaan, mijn dank hiervoor aan Rachid en zijn team."

Intershops Benelux - F. Zwiebel - Antwerpen/Amsterdam


"De kennismaking met JouwOndernemingsplan was positief, na een zeer prettig en informeel gesprek. Het werd ons al snel duidelijk dat heer Guenoun zich goed kon inleven in het concept en de markt. We hebben JouwOndernemingsplan ervaren als een fris en vriendelijk bedrijf met een snelle service en duidelijke communicatie. Een goede kwaliteit voor een laag tarief !"

Generation Oil - Khalid Harraz - Zellik Asse - Vlaams Brabant
"Rachid bedankt voor het ondernemingsplan..Je hebt mijn wensen en gedachten echt goed op papier gezet. Heb volgende week woensdag een afspraak om het in te dienen. Ga er vanuit dat het goedgekeurd wordt.. En dan de markt hier veroveren met mijn concept..:-):-) Heb er veel vertrouwen in en bedankt voor het meedenken en je inzet en toewijding je zou denken dat je het plan voor jezelf geschreven hebt, zo een passie toon je er. Heb je al aanbevolen bij andere kennissen en vrienden. Heel erg bedankt we blijven contact houden."

Toko - Obed Joval - Gent

Contacteer ons nu voor je ondernemingsplan

Onze contactgegevens:

Adres: Vanaf medio maart 2021 weer kantoorhoudend te Antwerpen op de F. Rooseveltplaats 12. De heropening is iets verlaat in verband met het Corona-virus en de lockdown.

Telefoon: 03 808 78 63 (dagelijks 08:00 – 16:00 uur)

Email: info@jouwondernemingsplan.be

Je kan ons hier een bericht sturen.