Waarborgen tot 1,5 miljoen bij financiering

Voor wie

Zelfstandigen, vrije beroepers, vzw’s , kmo’s en grote ondernemingen kunnen allemaal gebruik maken van de Waarborgregeling. Een vzw kan gebruik maken van de Waarborgregeling indien deze, conform Europees Recht, een economische activiteit uitoefent. Er is sprake van een economische activiteit op het moment dat er goederen of diensten op de markt worden aangeboden.

Voor wat

Als de bank of leasingmaatschappij u geen krediet kan verlenen, enkel en alleen omdat u onvoldoende zekerheden kunt bieden, dan is een waarborg via PMV een goed alternatief.

Kenmerken

De waarborg kan ten hoogste 75% van het bedrag van uw krediet dekken. In ruil betaalt u een éénmalige premie. Die wordt berekend in functie van de omvang en de looptijd van de waarborg.

Wat zijn de voorwaarden?

  • Eénzelfde onderneming kan gebruik maken van maximum 750.000 euro aan waarborgen voor kredietovereenkomsten en 500.000 euro aan waarborgen voor leasingovereenkomsten. Dat bedrag kan worden verhoogd tot en met 1.500.000 euro, na grondig onderzoek door PMV en mits goedkeuring door de Vlaamse minister van Economie.
  • De waarborg kan ten hoogste 75 % van het bedrag van uw krediet dekken.
  • U moet voor de waarborg een éénmalige premie betalen. Die wordt berekend in functie van de omvang en de looptijd van de waarborg.
  • De waarborg heeft een aanvullend en niet-vrijblijvend karakter. Zij komt bovenop de andere zekerheden die de bank of leasingmaatschappij u vraagt.

Mocht je hierover meer informatie willen, dan kan je de site http://www.pmvz.eu raadplegen of contact met ons opnemen.