Kans op een lening bij het Participatiefonds

Wie financiële hulp nodig heeft bij het opstarten van een onderneming, kan hiervoor niet alleen terecht bij de bekende kredietinstellingen en grote banken, maar ook bij het participatiefonds.

Het participatiefonds is een federale kredietinstelling die jonge ondernemers, beginnende zelfstandigen en werkzoekenden met ondernemingsplannen helpt bij het realiseren van hun project.
Ze beschikken hiervoor over een aantal langetermijnformules zoals de Starteo, Initio en Startlening die telkens voor een periode van 5 tot 10 jaar afgesloten wordt.

Voor werkzoekenden en uitkeringsgerechtigden die ondernemingsplannen hebben, zijn er specifieke formules waarbij niet allen financiële maar ook andere steun verleend wordt, zoals juridisch en boekhoudkundig advies.

Voor wie

Voor alle starters – natuurlijke personen en rechtspersonen – die nog niet of gedurende ten hoogste vier jaar actief zijn.

Voor wat

Voor de financiering van materiële, immateriële en financiële investeringen, evenals voor de financiering van de behoefte aan bedrijfskapitaal die gepaard gaat met de start of uitbouw van je activiteit.

Kenmerken

Het maximumbedrag is 100.000 euro aan een vaste rentevoet van 3 %. De duur van de lening is minimaal 3 en maximaal 10 jaar. Cumuleren met de kmo-cofinanciering is mogelijk.

Mocht je hierover meer informatie willen, dan kan je de site http://www.pmvz.eu raadplegen of contact met ons opnemen.