Kans op een lening middels KMO-cofinanciering

Oftewel stapelfinanciering.

De KMO-cofinanciering is een achtergestelde lening van maximum € 350.000, bestemd voor starters en bestaande ondernemingen. De lening wordt altijd gecombineerd met een cofinanciering, ofwel van een bank of investeringsfonds waarmee Participatiefonds Vlaanderen een samenwerkingsovereenkomst heeft, ofwel van een of meerdere business angels, van wie er minstens één lid is van Ban Vlaanderen. Een cofinanciering door meerdere van voornoemde partijen is ook mogelijk. De cofinancier moet instaan voor minstens 20 % van de globale financieringsbehoefte. Participatiefonds Vlaanderen komt tussen voor maximaal 50 % van de globale investeringsbehoeften.

Het maximumbedrag van de KMO-cofinanciering is gelijk aan het kleinste van de volgende bedragen:

  • 4 maal de eigen inbreng;
  • € 350.000.

Uw eigen inbreng moet minstens 10% van de globale investering bedragen.

De tussenkomst van de cofinancier (bank, investeringsfonds, business angel) moet minstens 20 % van de globale investeringsbehoefte bedragen.
Een Winwinlening komt in aanmerking als eigen inbreng, net zoals een achtergestelde lening, onder bepaalde voorwaarden. Het minimumbedrag van de “KMO-cofinanciering” is € 7.500.

Voor wie

Bestemd voor zowel starters als bestaande ondernemingen.

Voor wat

Voor de financiering van je materiële, immateriële en financiële investeringen, evenals voor de financiering van je behoefte aan bedrijfskapitaal die gepaard gaat met de start of uitbouw van je activiteit.

Kenmerken

Achtergestelde lening van maximum € 350.000, met een looptijd van 3 tot 10 jaar. De lening wordt altijd gecombineerd met een cofinanciering.

Mocht je hierover meer informatie willen, dan kan je de site http://www.pmvz.eu raadplegen of contact met ons opnemen.