BAN Vlaanderen

BAN Vlaanderen en het business planBAN Vlaanderen streeft ernaar om beloftevolle startende en groeiende ondernemingen, die op zoek zijn naar kapitaal en know-how, in contact te brengen met privé-investeerders, de zogenaamde business angels.
Deze business angels brengen niet alleen geld in maar ook hun eigen know-how, ervaring en contacten. Zij investeren gemiddeld tussen €25.000 en €250.000.

Naast financiële steun, stellen zij ook hun jarenlange ervaring en expertise ter beschikking van de ondernemer. Business angels hebben vaak uitgebreide netwerken van contacten en kunnen, bijvoorbeeld omwille van hun reputatie, klanten en leveranciers over de streep trekken. Dit zijn aspecten die een belangrijke meerwaarde voor de startende of groeiende onderneming kunnen zijn.

Na enkele jaren van groei wordt meestal een “exit” gegenereerd waarbij de aandelen terug verkocht worden aan een bepaalde meerwaarde.

BAN Vlaanderen ontwikkelde over de jaren heen een serie van diensten met belangrijke toegevoegde waarde voor elke ondernemer:

  • Initiëren van contacten met ervaren (ex-) ondernemers, de business angels
  • Organisatie van “matching events” waar ondernemers in contact komen met business angels om hun project voor te stellen
  • Feedback van ervaren (ex-)ondernemers
  • Meer kans om ‘slim’ geld te vinden
  • Lagere zoekkost: via één presentatie in contact met een grote groep potentiële privé-investeerders
  • Een alternatieve financieringsbron en hefboom voor traditionele financieringsvormen
  • Introductie naar fondsen toe: Participatiefonds en AAA-Fund
  • Ter beschikking stellen van templates en basisdocumenten en dealmaking; facilitering van een eventuele deal
  • Opleidingssessies en eigen leercurve
  • Een discrete aanpak.

Kijk voor meer informatie op www.ban.be of bel ons voor meer informatie.